Alexander Caspar: Courses in Autumn Semester 2016

Name Dr. Alexander Caspar
Address
Dep. Mathematik
ETH Zürich, HG E 63.2
Rämistrasse 101
8092 Zürich
SWITZERLAND
Telephone+41 44 632 68 91
E-mailalexander.caspar@math.ethz.ch
URLhttp://www.math.ethz.ch/~caspara
DepartmentMathematics
RelationshipLecturer

NumberTitleECTSHoursLecturers
401-0293-00LMathematics III3 credits2V + 1U
401-0293-00 VMathematik III2 hrs
Mon08-10HG G 3 »
A. Caspar, N. Hungerbühler
401-0293-00 UMathematik III
Di 13-14 oder Di 14-15 gemäss Gruppeneinteilung
1 hrs
Tue13-14CAB G 52 »
13-14CHN D 46 »
13-14CHN F 46 »
14-15CAB G 52 »
14-15CHN D 46 »
14-15CHN F 46 »
A. Caspar, N. Hungerbühler
401-0293-99LMathematics III (Supplement)
Simultaneous enrolment in "Mathematics III" (401-0293-00L) is compulsory.
1 credit1A
401-0293-99 AMathematik III (Supplement)1 hrsA. Caspar, N. Hungerbühler