401-6228-00L  Programming with R for Reproducible Research

SemesterFrühjahrssemester 2020
DozierendeM. Mächler
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
401-6228-00 GProgramming with R for Reproducible Research14s Std.
Di/114-16HG E 1.1 »
07.04.14-16HG E 1.1 »
21.08.14-16HG D 3.2 »
M. Mächler