701-0729-00L  Social Research Methods

SemesterSpring Semester 2017
LecturersM. Stauffacher, C. Hartmann, H. Mieg
Periodicityyearly recurring course
Language of instructionGerman


NumberTitleHoursLecturers
701-0729-00 GMethoden der empirischen Sozialforschung2 hrs
Mon10-12CHN E 42 »
03.04.10-12CHN G 22 »
24.04.10-12HG E 26.1 »
10-12HG E 26.3 »
08.05.10-12HG E 26.1 »
10-12HG E 26.3 »
15.05.10-12HG E 26.1 »
10-12HG E 26.3 »
M. Stauffacher, C. Hartmann, H. Mieg