101-0527-10L  Materials and Constructions

SemesterHerbstsemester 2020
DozierendeG. Habert, S. Claude, D. Sanz Pont
Periodizitätjährlich wiederkehrende Veranstaltung
LehrspracheEnglisch


NummerTitelUmfangDozierende
101-0527-10 GMaterials and Constructions
No course on 19.10. (seminar week) and on 14.12.2020 (final critiques)
2 Std.
Mo08-10HIL E 9 »
G. Habert, S. Claude, D. Sanz Pont